Individuální workshop Vnitřní dítě
Naučte se zacházet sami se sebou tak, jak jste si vždycky přáli, aby zacházeli s vámi.

Vnitřní dítě je personifikací zraněné části vaší duše, která potřebuje vaši péči. Je vám přesně tak, jak sami se sebou zacházíte (viz video Hypotézy vnitřního dítěte). 

Způsob, jakým se sebou zacházíte, je zcela dán vaší rodovou karmou (viz video Tanker vaší karmy).

Pokud se chcete trvale cítit lépe, musíte se naučit zacházet sami se sebou tak, jak jste vždycky chtěli, aby zacházeli s vámi.

Protože rodová karma je tvořena nevědomými návyky, přecvičování toho, jak se sebou zacházíte, je extrémně obtížné. Ale pouze tímto přecvičením vlastních nevědomých návyků můžete dosáhnout trvalého zlepšení svého emocionálního stavu.

Workshop Vnitřní dítě nabízí technologicky precizní diagnostiku vašeho zacházení s vnitřním dítětem a kvalifikované průvodcovství na cestě přecvičování vašich návyků tak, aby vedly k šťastnému, naplněnému a smysluplnému životu. Vycházím z osvědčené terapie vnitřního dítěte Jana Zahradníka Havelky, jehož jsem následovnicí (viz video Terapie vnitřního dítěte v Brně). 


Workshhop je individuální, pracuji vždy s jedním klientem. Naučíte se samostatně systematicky a hlavně efektivně pečovat o své vnitřní dítě. Jak vypadá práce s vnitřním dítětem, si můžete přečíst třeba tady. Nebo se podívejte na video, kde mluvím o tom, komu je workshop určen, jak v něm budeme pracovat a v čem vám může pomoci.

Organizace a cena

Workshop se skládá ze čtyř sezení, která se předplácejí najednou. Aby měly použité techniky terapeutický účinek, je třeba absolvovat celý workshop o čtyřech sezeních.

1. sezení - 3 h (odstup mezi sezeními může být týden)

2. sezení - 3 h (odstup nejméně dva týdny)

3. sezení - 2 h (odstup nejméně dva týdny)

4. sezení - 2 h

Základní workshop stojí 10 000 Kč. Cena za 1 h je 1 000 Kč.

K základnímu workshopu lze objednat dvouhodinová pokračovací sezení za 1 600 Kč.

Sjednávají se pouze předplacené termíny.

Máte zájem o individuální workshop Vnitřní dítě?

Postupujte takto:

  1. Předplaťte si čtyři sezení. Do zprávy pro příjemce napište svoje jméno.
  2. Pošlete mi zprávu, že jste si právě předplatili individuální workshop Vnitřní dítě. Do zprávy uveďte svůj mail.
  3. Po obdržení vaší platby vás kontaktuji mailem a domluvím s vámi čtyři  termíny vašeho individuálního workshopu Vnitřní dítě.

Storno podmínky

Pokud se ze sezení omluvíte nejpozději do 24 h před jeho začátkem, dostanete nabídku náhradního termínu. V případě požadavku na vrácení předplatného před dohodnutým ukončením workshopu se vracená částka krátí o storno poplatek 50 %.