Rétorika nejen pro introverty
Máte trému? Pomohu vám zvládat to i s ní lépe.

Čeká vás prezentace nebo veřejné vystoupení a máte obavy, že se nebudete cítit ve své kůži? Bojíte se, že to dopadne špatně? Nebojíte se víc, než je nezbytně nutné? Víte, že jako introvert můžete být lepší než extrovert, který takové věci moc neřeší? Potřebujete se naučit připravovat trochu jinak než extroverti. Něco vám k tomu z vlastní zkušenosti mohu říci. Pomohu vám cítit se při veřejném mluvení lépe. A hlavně vám ukážu, jak si můžete pomoci sami. V malé skupince, kde je nejvýš 7 lidí.

Program kurzu

  1. Síla a jedinečnost introvertů. Co mohou druhým nabídnout?
  2. Jak prezentovat a nezničit se? Dobrá příprava zahrnuje i péči o sebe.
  3. Neverbální komunikace. Přecvičovat, či nepřecvičovat introvertní projevy?
  4. Hlasová technika. Dechová, hlasová a artikulační cvičení.
  5. Trocha češtiny a stylistiky nikoho nezabije.
  6. Krátké samostatné prezentace účastníků kurzu. Jejich strukturované hodnocení a individuální doporučení.

Pro koho kurz je?

Kurz je určen hlavně pro lidi, kteří se bojí mluvit před ostatními a poptávají individuální konzultace, na nichž chtějí vylepšit své prezentační a komunikační dovednosti. Chtěla bych vás povzbudit: zkuste raději tento kurz, sami se mluvit k ostatním a s ostatními nenaučíte, stejně jako se na souši nenaučíte plavat. Malá skupinka o 4 až 7 lidech, kteří se potýkají se stejnými problémy jako vy, je ideální, chráněné prostředí pro vaše první pokusy. Tak hlavu vzhůru! Do Rétoriky nejen pro introverty samozřejmě srdečně zvu i všechny ostatní včetně extrovertů:-)

Stále se nemůžete rozhodnout, jestli je Rétorika nejen pro introverty kurz pro vás? Přečtěte si reference na konci této stránky, třeba vám při rozhodování pomohou:-) 

Termíny a místa konání kurzu

Další termín bude vypsán v průběhu září 2019.  

Cena kurzu

1 200 Kč - při bezhotovostní platbě předem

Kurzy, které jsou pořádané prostřednictvím www.naucmese.cz (což je tento případ:-), zaplaťte prosím v jejich systému. Stránky vás na platbu samy navedou.

Reference


Kurz obsahově naplnil mé očekávání. Přístup vyučujícího byl opravdu profesionální.

26. 4. 2019                                                                      Martin Kulikowski, kulikovsky.m@tiscali.cz


Líbilo se mi, že kurz nebyl pouze teoretický, ale také praktický. Nikdy bych si nemyslela, jak jsou tři minuty dlouhé, když člověk přednáší k publiku. Oceňuji komorní prostředí a osobitý přístup, kdy si každý mohl zkusit promluvit k publiku a následně dostal zpětnou vazbu, co by měl zlepšit a na čem by měl do budoucna ve svých projevech stavět. Příjemná, kultivovaná lektorka.

26. 4. 2019                                                                   Markéta Flochová, flochova.m@kr-ustecky.czKurz byl perfektně připravený, dobře vedený. Nejhodnotnějším přínosem je 3 minutové vystoupení a následná zpětná vazba.

11. 2. 2019                                                                                         Petr Velecký, velecky.p@email.cz

I přesto, že jde o kratší kurz (ale více než ony 4 hod. by zase mohlo být už únavné), každý si v něm najde to svoje: kdo má z vystupování strach, může si dokázat, že ho mít nemusí, a že se má dále "otužovat". Ostatní zjistí své nedostatky a způsoby, jak je zlepšit. Lektorka velmi příjemná a ve svých hodnoceních upřímná, umí účastníky povzbudit. Navrhuji čas prezentací prodloužit na 5 minut a v instrukcích prezentaci podtrhnout jako povinnou s tím, aby si účastník prezentaci připravil tak, aby se do tohoto času +/- 30 vteřin prezentace vešla celá, od úvodu až po závěr. Myslím, že pak bude možno projev účastníků lépe zhodnotit.

8. 6. 2018                                                                                             Pavel Slezák, pslezak@tenza.cz


Kurz hodnotím velmi pozitivně. Příjemná atmosféra v malém kolektivu lidí, milá a vstřícná paní lektorka. Velmi mi pomohlo hlavně hodnocení mého projevu.

8. 6. 2018                                                                                       Eva Říhová, eva.rihova@hotmail.cz


Kurz mi pomohl překonat trému před publikem, naučit se s trémou pracovat a minimalizovat její vliv na mluvený přednes. Moc milá a příjemná paná lektorka. I když upozorňovala na naše nedostatky, dělala to tak, aby nezranila a neodradila od dalších pokusů. Ke kurzu nemám připomínek, z mého pohledu to bylo vynikající.

8. 6. 2018                                                                                  Lenka Jurnečková, lenkaj@seznam.cz


Děkuji za pro mne velmi přínosný kurz rétoriky pro introverty. Sama již dost let bojuji s velkou nejistotou a trémou při svých osobních prezentacích. Doslova jsem mívala vlčí mlhu:0) Tento kurz jsem vyhledala, protože potřebuji ke své práci natočit krátké video. Paní lektorka je vstřícná, empatická a má vysokou jazykovou odbornost. Na kurzu vytvořila bezpečný a motivující prostor pro všechny zúčastněné. Rétorická cvičení, intonace, techniky na koncentraci, dýchání, ruce... Za velmi důležitou považuji zpětnou vazbu na samotnou svou prezentaci, kdy jsem dostala připomínky a tipy, jak svůj mluvený projev vylepšit. Pevně věřím, že v nejbližší době svou účast na tomto kurzu zúročím ve své práci.

20. 4. 2018                                                                        Marcela Kalasová, MarcelaKalas@email.cz


Kvalitně připravený kurz a dobře vyvážený. Začátek teorie a pak hurá na praxi. Vážím si hlavně feedbacku který jsem dostal na konci kurzu k tříminutové prezentaci.

11. 12. 2017                                                                                Adam Martinik, a.martinik@gmail.com


Velice přijemný a přínosný kurz. Ať už informacemi, které nám sdělila paní lektorka, tak praktickými cvičeními, tak zpětnou vazbou, kterou poskytli ostatní účastníci.
Lektorka ví, o čem hovoří. Informace umí podat přijemnou a srozumitelnou formou.
11. 12. 2017                                                                    Ondřej Kalendovský, okalendovsky@atlas.cz


Na kurzu jsem ocenila především jeho poměrně velkou praktickou část a osobní zpětnou vazbu. Hanka je příjemná, profesionální, kompetentní.
9. 10. 2017                                                                          Lenka Řiháková, lennyparollo@gmail.com


Z vaší strany bylo odpoledne maximálně připravené a promyšlené. Uvědomila jsem si věci, které mi pomůžou jít novou cestou při prezentaci svého sdílení, hlavně neztrácet oční kontakt s publikem, i když chvílemi přemýšlím a dívám se do neznáma.
9. 10. 2017                                                                           Erika Žídková, erika.zidkova@o2active.cz


Viac sa mi páčila druhá polovica kurzu, kde sme sa venovali každému jednotlivcovi. Prvá polovica bola viac teoretická alebo teda diskusia o nejakých tipoch samozrejme tiež prínosné. Mňa osobne trochu nudili dychové cvičenia. Prišli mi príliš dlhé a veľa som si z nich neodniesla. Inak zvyšok super. Veľmi príjemná pani lektorka a skúsená v obore. Poskytuje konštruktívny feedback každému účastníkovi, čo veľmi oceňujem.

9. 10. 2017                                               Katarína Hrabovská, katarina.hrabovska1992@gmail.com


Dobrý večer, chcem sa Vám poďakovať za kurz, ktorý som absolvovala minulý piatok v Brne. Pre mňa bol kurz hodne podnetný, veľa mi dalo Vaše hodnotenie po pokuse o prejav a aj spätná väzba od ostatných účastníkov kurzu bola pre mňa dosť poučná. Bolo zaujímavé pozorovať, že sme mali sami na seba v roli prednášajúceho kritickejší pohľad, ako mali na nás ľudia, ktorým bol prejav venovaný. Ja som bola s kurzom úplne spokojná, ešte som niečo také neabsolvovala. Ďakujem Vám, ostávam so srdečným pozdravom a teším sa na Vaše nové videá a aktivity.
18. 1. 2017                                                                                   Adriana z Bratislavy, adrisa1@azet.sk


Kurz předčil má očekávání. Komorní, přátelská atmosféra a důraz na praxi. Maximálně využité 4 hodiny. Lektorka je ryzí profesionál. Líbil se mi empatický přístup. Nevyděsí žádného introverta :-)
18. 1. 2017                                                                                               Daniel Thaisz, dan@thaisz.net


Dobrý kurz hlavně pro začátečníky. Příjemná, komorní atmosféra, přátelské prostředí, plynulý průběh. Kurz je z poloviny tvořen praktickými cvičeními a možností vyzkoušet si vlastní krátkou presentaci se zpětnou vazbou. Celkově hodnotím kurz kladně, mohu doporučit. Dobrá lektorka se vstřícným, lidským přístupem.

19. 11. 2016                                                                                            Jiří Vrubel, jvrubel@seznam.cz


Kurz Rétorika nejen pro introverty byl pro mne velmi přínosný. Nejenže mi napověděl, jak zvládnout některá úskalí při prezentacích, ale ukázal mi i netušené. Že by mne to, čeho se tak obávám, mohlo i bavit! Děkuji moc.

19. 11. 2016                                                                    Martina Hejátková, martinagrepl@seznam.cz


Pro kurz byl vybrán útulný prostor, kde byla radost pracovat. Na úvod trochu zazlobila technika, ale vše jste zvládla a vynahradila časovou prodlevu na konci kurzu. Bylo fajn, že kurz byl v menší skupince, kde jste se mohla věnovat každému účastníkovi osobně. Úvodní bod programu byl zvolen dobře. Bylo fajn, že jste se představila nejen jménem, ale sdělila nám i něco o sobě. Ocenil jsem, že kurz proběhl nejen v teoretické rovině, ale i v praktické rovině. Vyzkoušeli jsme si dechová, artikulační a prezentační cvičení. Velmi jsem ocenil, že byla vybrána i videa, nad kterými účastníci krátce diskutovali. Mluvila jste vždy k věci a konkrétně, což není u všech přednášejících zvykem. Kurz hodnotím velice kladně, jen byla trochu vyšší cena zápisného. Učebna, čas i den (sobota) kurzu byl také zvolen velmi vhodně.

19. 11. 2016                                                                                          Vítěslav Ryzí, VRyzi@seznam.cz


Průběh kurzu hodnotím kladně. V úvodu jsme se v několika bodech dozvěděli, co nás čeká, čemu se budeme věnovat. Byly střídány aktivity psavé s praktickými cvičeními. Na závěr jsme prezentovali individuálně vybrané téma, což považuji za velice přínosné. Samotným prožitkem jsem se nastartovala k dalším platným pokusům. Nízký počet účastníků skýtá bezpečnou atmosféru a možnost se více otevřít danému tématu. Hanka jako lektorka se mi velmi líbila. Jako pravá introvertka umí předávat postupnými kroky umění rétoriky ostatním introvertům. Velkou výzvou pro mě bylo zjištění, že to jde a že prezentace introvertů může být velice zdařilá, obsahově plná a hluboká.

19. 11. 2016                                                                Michaela Adamová, michaela.misa@seznam.cz


V rámci 4hodinového kurzu maximální využití času. Pomohlo mi to, i když trénovat už musím sám. Děkuji. Velmi milá a příjemná a přitom profesionální.

2. 4. 2016                                                                     Michal Kopecký, michalkopeccky@gmail.com